Giới thiệu Đơn vị sua chua dien nuoc uy tín, chuyên nghiệp tại nhà Hà Nội

global html

Kỹ năng tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn:

Đăng lúc: Thứ năm - 12/07/2012 10:24 - Người đăng bài viết: admin

Có nhiều hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn để tập hợp đoàn viên thanh niên, giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, những yêu cầu của bản thân tổ chức Đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên., BBT trang thông tin điện tử "Tuổi trẻ Quỳ Hợp" tổng hợp và biên tập gửi tới các cán bộ đoàn và bạn đọc gần xa kỹ năng tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn..

a. Hội nghị đoàn viên:
*Khái niệm:
Hội nghị đoàn viên (thường gọi là họp đoàn viên) là hình thức sinh hoạt cơ bản, thường kỳ hay bất thường của chi đoàn. Nhằm tiến hành công tác giáo dục đoàn viên, giải quyết những vấn đề thuộc nguyên tắc tổ chức của Đoàn, đánh giá việc thực hiện những công việc đã làm và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thời gian tới.
Hội nghị đoàn viên được tổ chức tốt, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở.
*Một số hình thức hội nghị đoàn viên như sau:
- Hội nghị thường kỳ: thông thường được tổ chức vào một ngày nhất định trong tháng.
- Hội nghị bất thường: giải quyết những công việc cần thiết, đột xuất của Đoàn ( cần hạn chế, chỉ tổ chức khi thật cần thiết)
- Hội nghị chuyên đề: nhằm thảo luận, bàn sâu về một vấn đề nào đó.
* Yêu cầu chung của một hội nghị đoàn viên:
- BCH chi đoàn cần chuẩn bị tốt nội dung, dự kiến được toàn bộ tiến trình cuộc họp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đoàn viên, báo cáo cấp uỷ về cuộc họp.
          - Thông báo đến đoàn viên biết trước những nội dung, địa điểm họp và những hoạt động sẽ diễn ra.
*Trình tự:
- Phần mở đầu: hoạt động văn nghệ và trò chơi. Phần này sẽ tạo không khí vui vẻ phấn khởi, tạo sự hấp dẫn các thành viên ngay từ đầu. Tuy nhiên cần có sự tìm tòi, đầu tư, tránh lặp lại, nhàm chán, nên phân công cho một đồng chí có năng khiếu chuẩn bị trước.
- Công tác tổ chức ban đầu (báo cáo điểm danh, giới thiệu đại biểu)
- Thông báo những nội dung cơ bản về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác Đoàn những thông tin thời sự chính trị nổi bật cần quan tâm (BCH nên giao cho một đồng chí hoặc một nhóm chuẩn bị nội dung trước).
- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Chú ý làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, biểu dương, ghi nhận những cá nhân, tập thể xuất sắc.
- Trình bày dự kiến các công việc cần làm thời gian tới. Cần cụ thể, có trọng tâm, vừa sức.
- Đoàn viên trao đổi và thảo luận. Đây là nội dung chủ yếu của cuộc họp. Cần động viên tinh thần làm chủ, phát huy sáng kiến, trách nhiệm của đoàn viên trong việc thảo luận, đánh giá, đề xuất nội dung, biện pháp thực hiện cho chương trình công tác thời gian tới. Việc thảo luận tốt là bước mở đầu quan trọng cho việc thực hiện chương trình hoạt động có hiệu quả.
- Đại biểu phát biểu (nếu có mời)
- Chủ toạ cuộc họp tóm tắt, kết luận và lấy biểu quyết từng nội dung cụ thể.
- Phần cuối có thể tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề.
b. Họp chi đoàn đoàn thường kỳ:
* Nhiệm vụ, nội dung:
- Đánh giá, tổng kết hoạt động của chi đoàn trong tháng qua. Nêu bật được những vấn đề, những thành tích đạt được. Rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, những tồn tại cần khắc phục. Phần này không nên nặng nề về kiểm điểm mà cần khơi dậy trong đoàn viên niềm phấn khởi qua sự đóng góp của họ đồng thời tự họ rút ra được những hạn chế của cá nhân, của Ban Chấp hành.
- Bàn bạc chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp công tác trong tháng tới. Phần này nên tập trung vào một số chuyên đề mà đoàn viên quan tâm như: Kinh nghiệm của các địa phương xung quanh vấn đề Đoàn tham gia làm kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho thanh niên, các hình thức xây dựng quỹ đoàn, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng Đảng. Các vấn đề phục vụ chính cho nhiệm vụ của họ như học tập, nâng cao tay nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật...Cùng với các vấn đề liên quan đến đời thường của Đoàn viên như: tổ chức sinh nhật, lễ cưới, giúp đỡ những khó khăn cho đoàn viên trong cuộc sống vật chất và tinh thần.
- Cung cấp thông tin về mọi mặt: chính trị, văn hoá - xã hội, kinh tế...trong và ngoài nước, của địa phương hay đơn vị cho đoàn viên.
- Tổ chức sinh hoạt văn nghệ đan xen tạo không khí vui tươi thoải mái và có hiệu quả.
* Yêu cầu;
- Đảm bảo dân chủ công khai bàn bạc và quyết định những công việc thiết thực cụ thể của chi đoàn cần phải làm trong thời gian tới.
- Nêu cao tính phê bình, tự phê bình để mọi người được nói hết ý kiến của mình và sẳn sàng hành động trong thực tiễn.
- Nội dung họp phải được chuẩn bị chu đáo và nên tập trung vào một số nội dung nhất định vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên; đảm bảo sau cuộc họp, đoàn viên cảm thấy thiết thực, gần gũi và gắn bó hơn với chi đoàn.
- Họp chi đoàn phải đảm bảo tất cả mọi đoàn viên được bàn bạc, được hoà đồng với tập thể. Tránh tình trạng một đoàn viên cảm thấy mình là người thừa trong tập thể.
*Thời gian:
- BCH chi đoàn nên căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các đoàn viên trong chi đoàn mà tổ chức họp vào thời điểm nào đó cho hợp lý. Có thể họp buổi sáng, chiều hay tối, trong nhà hay tại một địa điểm ngoài trời mà toàn thể đoàn viên yêu thích.
- Cuộc họp chi đoàn có thể kéo dài thời gian bao lâu là do nội dung hay điều kiện cụ thể của chi đoàn. Nội dung cuộc họp ngắn gọn nhưng hấp dẫn có hiệu quả cao là mục đích các BCH chi đoàn cần đạt được trong điều kiện hiện nay.
* Công tác chuẩn bị:
- Nội dung họp: BCH chi đoàn căn cứ vào nghị quyết đại hội, chủ trương công tác của Đoàn cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên. Cần phân công các uỷ viên BCH chuẩn bị từng mặt công việc, từng nội dung cần bàn trong cuộc họp. Nên tham khảo ý kiến của đoàn viên, xin ý kiến Đoàn cấp trên, báo cáo cấp uỷ để có sự hỗ trợ tạo điều kiện về mọi mặt sau này.
- Thông báo trước cho đoàn viên về nội dung, chương trình, hình thức và nhiệm vụ của họ về cuộc họp. Ban Chấp hành cần dự kiến các phương án, các tình huống cần xử lý và các giải pháp thực tế.
* Tiến hành:
- ổn định tổ chức bằng một số tiết mục văn nghệ. Giới thiệu đại biểu (nếu có), giới thiệu chủ toạ và thư ký cuộc họp.
- Trình bày nội dung: tổng kết công tác và chủ trường. Phần này do một đồng chí trong BCH thực hiện. Khi trình bày cần đảm bảo rõ ràng, rành mạch, dứt khoát, tác phong nghiêm túc tự tin, nêu bật đựơc những vấn đề chính yếu của cuộc họp, đặt vấn đề dưới dạng mâu thuẫn cần giải quyết.
- Thảo luận bàn bạc các vấn đề đã được nêu ra. Phần này cần có những phát biểu nòng cốt, sự gợi ý, sự động viên khích lệ để đoàn viên nói thẳng nói thật suy nghĩ của mình. Đôi lúc không khí lắng xuống phải tìm cách thay đổi bằng cách tổ chức sinh hoạt văn nghệ, kể chuyện vui hay thông tin những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung của cuộc họp.
- Kết luận những vấn đề chính trong cuộc họp, nêu bật được những biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn viên dự họp. Biểu dương rtinh thần thái độ của đoàn viên đối với cuộc họp. Phát biểu cảm ơn đại biểu.
* Một số điều cần chú ý:
- Ban chấp hành cần tổ chức, kiểm tra, giám sát, định hướng thực hiện các vấn đề mà cuộc họp đã bàn bạc nhất trí.
- Bám sát nhu cầu đoàn viên thanh niên, diễn biến thực tế của cuộc sống từ đó có những điều chỉnh trong tổ chức thực hiện.
- Căn cứ vào các chủ trương đã thông qua trong cuộc họp có thể tổ chức các buổi sinh hoạt theo chủ đề và các loại hình thức sinh hoạt khác nhằm đạt được mục đích cuộc họp đề ra.
c. Sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm
* Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề:
- Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên đến nói chuyện với đoàn viên về các chủ đề nêu trên, sau đó tổ chức cho đoàn viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả, xem đây như là một giải pháp rèn luyện đoàn viên về mặt nhận thức.
- Lưu ý: Báo cáo viên có thể là các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, các đồng chí cấp ủy Đảng tại chi bộ phụ trách, lãnh đạo chính quyền, cán bộ Đoàn cấp trên
*Tổ chức tọa đàm, thảo luận trong chi đoàn:
- Ban Chấp hành. Chi đoàn chuẩn bị trước một số tài liệu liên quan đến chủ đề nêu trên để các đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị ý tưởng; đồng thời mời một số đồng chí cấp ủy, chính quyền, cán bộ Đoàn cấp trên và các bạn đoàn viên nòng cốt chuẩn bị bài phát biểu trước (Có thể đóng tập làm tài liệu nếu có điều kiện).
Khi tổ chức tọa đàm, cần đảm bảo theo qui trình sau:
- Người chủ trì phát biểu đề dẫn, gợi ý các nội dung cần thảo luận.
- Mời đoàn viên cùng trao đổi.
- Nghe ý kiến của cấp ủy, chính quyền, Đoàn cấp trên (nếu có tham dự).
- Người chủ trì kết luận.
* Tổ chức các hội thi trong chi đoàn (thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, viết bài cảm nhận…)
Khi tổ chức theo hình thức này, các chi đoàn cần lưu ý:
- Chi đoàn không nhất thiết phải tổ chức một cuộc thi riêng mà có thể hưởng ứng những cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức.
- Chi đoàn có thể liên kết , phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.
* Tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hội thi… kết hợp với các hoạt động tham quan, giao lưu
Tùy theo mỗi chủ điểm sinh hoạt, chi đoàn có thể tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hội thi… kết hợp với tham quan các di tích lịch sử, văn hóa nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, mang lại một cái nhìn trực quan sinh động trong việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
Tác giả bài viết: BBT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thời tiết

Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 423
  • Tháng hiện tại: 10838
  • Tổng lượt truy cập: 826699

Tỷ giá


Bản quyền thuộc Huyện đoàn Quỳ Hợp
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Thuận
Bí thư huyện đoàn Quỳ Hợp
Ghi rõ nguồn gốc khi phát lại thông tin
Địa chỉ liên hệ: Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.883.333 Email:
doanthanhnienquyhop@gmail.com